• 20160421_133954.jpg
 • 20160421_134122.jpg
 • DSC_4432.JPG
 • DSC_4475.JPG
 • DSC_4664.JPG
 • DSC_4697.JPG
 • DSC_4699.JPG
 • DSC_5054.JPG
 • DSC_5065.JPG
 • DSC_5163.JPG
 • DSC_5240.JPG

Wykonujemy wszelkiego rodzaju roboty kubaturowe, między innym w obszarach:

 • budownictwa użyteczności publicznej obejmujących m.in. budynki administracyjne, szkoły, szpitale, biurowce itp.,
 • budownictwa mieszkaniowego,
 • obiektów przemysłowych, handlowych, sportowych.

Nasze usługi realizujemy w następujących obszarach działalności:

 • remonty budowlane,
 • budowa obiektów kubaturowych w pełnym zakresie oraz roboty wydzielone,
 • wyburzenia obiektów,
 • ogradzanie terenów,
 • oraz inne prace uzgodnione z klientem.

Oferujemy kompleksową realizacje inwestycji, dążymy do minimalnego zaangażowania inwestora, przyjmując większość obowiązków regulacyjnych na siebie od uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń aż do oddania inwestycji do użytku.

Inwestycje bieżące:

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Jelczu-Laskowicach TBS-10

Termin realizacji inwestycji: czerwiec 2016 - wrzesień 2017
Budowa Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego TBS-10 przy ulicy Oławskiej. Zakres prac do wykonania obejmuje wykonanie budynku mieszkalnego, podpiwniczonego z trzydziestoma lokalami mieszkalnymi i lokalem usługowym wraz z zagospodarowaniem terenu.

 • TBS10_1
 • TBS10_2
 • TBS10_3
 • TBS10_4
 

Przedszkole przy ul. Okulickiego 2a we Wrocławiu

Termin realizacji inwestycji: lipiec 2016 - listopad 2017
Budowa Przedszkola przy ul. Okulickiego we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Zakres prac obejmuje: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 8 oddziałowego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

 

Modernizacja Urzędu Miejskiego wraz z budową windy

Termin realizacji inwestycji: 23.05.2016r. - 31.10.2016r.
Zakres prac do wykonania obejmuje : roboty rozbiórkowe, wykonanie przeszklonego szybu z montażem windy, budowa i remont pomieszczeń biurowych.

 

Inwestycje zrealizowane:

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Jelczu-Laskowicach

Termin realizacji inwestycji: marzec 2015 – maj 2016
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS-9), wraz z wewnętrznymi instalacjami wod. – kan., ogrzewania centralnego, elektryczną, gazową, teletechniczną, parkingu, osłony śmietnikowej i przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia terenu przy ul. Mieszka I nr 20-22-24 w Jelczu-Laskowicach, na działkach 10/56, 13, 10/46, 10/14 AM-34 obręb Laskowice

 • TBS9_1
 • TBS9_2
 • TBS9_3
 • TBS9_4

Politechnika Opolska

Termin realizacji inwestycji: styczeń 2015 – listopad 2015
Rozbudowa i przebudowa budynku nr 3 z przebudową ciągów pieszo-jezdnych, rozbudową oświetlenia, budowa chodnika przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu

 • DSC_4513
 • IMG_1368
 • IMG_1387
 • IMG_1388
 

Inkubator przedsiębiorczości w Opolu

Termin realizacji: wrzesień 2013 - marzec 2015
Budowa budynku inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu

 • DSC_4432
 • DSC_4436
 • DSC_4442
 • DSC_4450
 

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Jelczu-Laskowicach

Termin realizacji: maj 2014 - luty 2015
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-8, czterokondygnacyjnego na 24 lokale mieszkalne wraz z budową urządzeń i instalacji, przyłączy, parkingu, chodników oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na działce 10/60 przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach

 • DSC_5216
 • DSC_5236
 • DSC_5240
 • DSC_5246
 

Sala gimnastyczna i boisko przy szkole podstawowej w Oleśnicy

Termin realizacji: sierpień 2012 - październik 2014
Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem, budowa boiska wielofunkcyjnego i przebudowa istniejącego budynku wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienia płyty boiska oraz zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną i gazową przy Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Wiejskiej 35 w Oleśnicy (dz. nr 8/5,22 AM80)

 • DSC_5059
 • DSC_5063
 • DSC_5065
 • DSC_5082
 

Świetlica wiejska we wsi Zawiadowice

Termin realizacji: grudzień 2012 - maj 2014
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Zawidowice – ETAP I

 • DSC_5020
 • DSC_5022
 • DSC_5028
 • DSC_5042
 

Przedszkole i żłobek w Kępnie

Termin realizacji: lipiec 2013 - styczeń 2014
Budowa przedszkola i żłobka samorządowego z własną kuchnią w Kępnie, ulica Cicha 13 63-600 Kępno, nr ewid. działki 698/32, 69833 i 698/34

 • DSC_4904
 • DSC_4907
 • DSC_4908
 • DSC_4933
 

Sekcja EZSZ w Kluczborku

Termin realizacji: lipiec 2013 - grudzień 2013
Rozbudowa siedziby Sekcji EZSZ Kluczbork

 • DSC_4664
 • DSC_4667
 • DSC_4669
 • DSC_4670
 

Przedszkole w miejscowości Wilków

Termin realizacji: sierpień - grudzień 2012
Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z Infrastrukturą Techniczną

 • DSC_5330
 • DSC_5333
 • DSC_5341
 • DSC_5347
 


Ratusz w Kluczborku

Czas realizacji: sierpień 2011 - październik 2012
Rewitalizacja miasta Kluczborka obejmująca remont Ratusza, dróg i kanalizacji deszczowej wokół Rynku, remont Parku Miejskiego oraz remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych – Remont elewacji i remont pomieszczeń Ratusza Miejskiego

 • DSC_4683
 • DSC_4693
 • DSC_4697
 • DSC_4699
 


Sala rehabilitacyjna w Kluczborku

Czas realizacji: 03.2010 - 01.2011
Budowa sali rehabilitacyjnej przy szkole podstawowej nr 5 w Kluczborku. Inwestor - Gmina Kluczbork

 


Termomodernizacja szkoły w Polanowicach

Czas realizacji: 05.2010 - 08.2010
Wykonano termomodernizacje budynku szkoły specjalnej w Polanowicach. Inwestor - Gmina Byczyna

 


Świetlica wiejska w Ligocie Górnej

Czas realizacji: 05.2010 - 08.2010
Wykonano remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Górnej. Inwestor - Gmina Kluczbork

 


Świetlica wiejska w Domaradzu

Czas realizacji: 06.2009 - 10.2009
Wykonano remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaradzu. Inwestor - Gmina Pokój